Служба у справах дітей та сім'ї

e-mail Друк PDF

Положення про комісію з питань захисту прав дитини Макарівської районної державної адміністрації

Служба у справах дітей та сім'ї Макарівської райдержадміністрації

Адреса: 08001, Київська обл., смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30
тел. (04578) 5-26-60   e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ПІП

Посада

Морозюк Тетяна Леонідівна

начальник служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації

Ліщенко Любов Вікторівна

головний спеціаліст-бухгалтер служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації

Герасименко Леся Миколаївна

головний спеціаліст служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації

Оставненко Інна Володимирівна

спеціаліст 1 категорії служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації

Аханова Наталія Володимирівна

завідувач сектору опіки та піклування над дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації

.

головний спеціаліст сектору опіки та піклування над дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації

Основними завданнями служби є:
реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них;
визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей на відповідній території;
забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;
здійснення контролю  за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  спеціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності;
розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчинення ними правопорушень, з усунення причин, що породжують ці явища; контроль за виконанням цих заходів;
ведення державної  статистики  щодо   дітей   відповідно   до законодавства України та міжнародних стандартів;
ведення обліку  дітей,  які  опинились  у  складних  життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок);
надання   органам   місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від   форми   власності,   громадським   організаціям,  громадянам практичної  та  методичної   допомоги,   консультацій   з   питань соціального захисту дітей;
координація зусиль  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;
формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей.
Служба відповідно до покладених на неї завдань:
1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед дітей на відповідній території;
2) забезпечує здійснення на відповідній території профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих дітей сім'ї, трудових колективів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
3) надає  органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них, сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
4) подає пропозиції до проектів  регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
5) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень, дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;
6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання, захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
7) бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню;
8) разом з відповідними  науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
9) аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо вдосконалення роботи з дітьми;
10) організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, та профілактики правопорушень серед дітей;
14) розробляє і подає на розгляд  Макарівської районної ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів;
15) здійснює заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк;
15-1) формує банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, веде регіональний облік дітей, які можуть бути усиновлені;
15-2) проводить моніторинг діяльності опікунських рад,  пов'язаної із захистом прав, свобод та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;
17) забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;
18) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;
19) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
Служба має право:
1) приймати з питань,  що належать до їх  компетенції,  рішення, які  є  обов'язковими  для  виконання  органами  виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами та громадянами;
2) отримувати у визначений нею термін повідомлення  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів , районної,  держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з  питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися у разі порушення прав та законних інтересів дітей, а  також  з  питань  надання  їм  допомоги  до відповідних органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;
5) проводити роботу    серед    дітей    з   метою   запобігання  правопорушенням;
6) порушувати перед    органами місцевого самоврядування  питання  про направлення до спеціальних установ  для  дітей,  навчальних  закладів  (незалежно  від  форми власності)  дітей,  які  опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;
7) забезпечувати влаштування дітей-сиріт та  дітей,  позбавлених батьківського   піклування,   у  дитячі  будинки  сімейного  типу, прийомні сім'ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення;
8) вести справи з опіки та піклування над дітьми та  усиновлення дітей;
9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  спеціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності,  стан виховної  роботи  з
дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності -  умови  роботи  працівників  молодше  18  років  на підприємствах,  в  установах  та  організаціях незалежно від форми власності;
10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;
11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів,  піклувальників, посадових осіб до служби у справах дітей з метою з'ясування причин та умов,  які призвели до порушення  прав  дітей,  бездоглядності, вчинення правопорушень, вживати заходів щодо їх усунення;
12) давати згоду  на  звільнення  працівників молодше 18 років за ініціативою власника  підприємства,   установи   та   організації незалежно від форми власності або уповноваженого ним органу;
13) порушувати перед    органами місцевого самоврядування  питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб  у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади  у  справах  сім'ї,  дітей та молоді,  уповноваженим органом влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей;
14) визначати потребу  регіону в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
15) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати  громадські програми соціального  спрямування  з  метою  забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
16) порушувати перед  органами  виконавчої  влади   та   органами місцевого    самоврядування    питання    про    притягнення    до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;
17) відвідувати дітей,   які   опинились   у   складних  життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у  справах  дітей,  за місцем  їх  проживання,  навчання  і  роботи;  вживати заходів для соціального захисту дітей.
18) перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де працюють діти;
19) перевіряти умови утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей;
20) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;
21) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
22) залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів інших підрозділів відповідної держадміністрації, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками);
23) розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень;
24) порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.
6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.
7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації .
8. Начальник служби:
здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
затверджує посадові інструкції і функціональні обов'язки працівників служби;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізацію цільових програм.
Матеріальне та соціально - побутове забезпечення державних службовців служби  у справах дітей здійснюються відповідно до Закону України „ Про державну службу”.
9. Служба утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання відповідної місцевої держадміністрації. Забезпечується  приміщенням, транспортом телефонним зв’язком . Фінансове та матеріально - технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються головою районної державної адміністрації.
Кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби затверджуються головою районної державної адміністрації в межах встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.


Матеріальна допомога сім’ям та військовослужбовцям постраждалим у зоні АТО, а також військовослужбовцям-учасникам АТО

На виконання п.2.3. обласної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» до 2017 року Комісією з надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям Київської області розглядаються заяви та надається матеріальна допомога сім’ям та військовослужбовцям постраждалим у зоні АТО, а також військовослужбовцям-учасникам АТО.
Для отримання одноразової матеріальної допомоги, слід звернутися до служби у справах дітей та сім’ї Макарівської райдержадміністрації та надати наступний пакет документів:
- заява на начальника служби у справах дітей та сім’ї КОДА (Андріяшу С.П.);
- копія паспорту чи іншого виданого державним органом документу, який має такі обов’язкові реквізити, як прізвище, ім’я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток або штамп установи, яка видала документ та дата видачі;
- копія індивідуального податкового номеру;
- довідка учасника антитерористичної операції;
- копія свідоцтва про смерть чи медична довідка про поранення військовослужбовця;
- копія свідоцтва про укладання шлюбу або довідка про склад сім’ї;
- номер особистого рахунку та виписка з рахунку з реквізитами банківської установи.

Вид допомоги Відповідальна установа, адреса, № кабінету, телефон Необхідні документи
1. Одноразова матеріальна допомога Київської обласної державної адміністрації Служба у справах дітей та сім’ї Макарівської районної державної адміністрації
Адреса:
смт Макарів
вул. Фрунзе, 30, каб. 7
тел. 5-26-60
Перелік документів:
1. Посвідчення УБД або документ, що підтверджують участь в АТО.
2. Виписки з лікувальних установ, що підтверджують поранення (у разі поранення).
3. Ксерокопія паспорта.
4. Ксерокопія ідентифікаційного коду.
5. Довідка про склад сім’ї (ф.№3).
6. Виписка з банку (реквізити банківської установи та банківський рахунок) для виплати.
7. Копії свідоцтв про шлюб та народження дітей.
2.Матеріальна допомога на оздоровлення демобілізованим військовослужбовцям Служба у справах дітей та сім’ї Макарівської районної державної адміністрації
Адреса:
смт Макарів
вул. Фрунзе, 30, каб. 7
тел. 5-26-60
Перелік документів:
1. Ксерокопія паспорта.
2. Ксерокопія ідентифікаційного коду.
3. Виписний епікриз (довідка про поранення).
4. Рахунок з оздоровчого закладу
Військовослужбовцям, яким службою у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації було виплачено матеріальну допомогу, достатньо подати заяву та рахунок з вибраного зі списку оздоровчого закладу.

Мережа рекомендованих закладів для реабілітації учасників АТО:
1. Комунальний заклад КОР Київська обласна лікарня відновлюваного лікування, м. Миронівка, головний лікар – Олександр Петрович, тел.: 067-961-18-65 (літо-осінь).
2. Санаторій «Україна», смт Ворзель, вул. К.Лібкнехта, 26, головний лікар – Марія Валеріївна, тел.: 063-578-18-00, 067-356-67-82 (осінь-зима).
3. Санаторій «Дубки», м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 2, головний лікар – Валентин Михайлович, тел.: 067-447-71-46 (осінь-зима).
4. Санаторій «Ворзель», смт Ворзель, вул. Леніна, 1, головний лікар – Олена Григорівна, тел.: 067-238-84-88 (літо-осінь).
5. Санаторій «Жовтень», Конча Заспа, ст. Шосе 27 км, головний лікар – Олександр Аркадійович, тел.: 067-466-00-81 (літо-осінь).
6. Санаторій «Перемога», смт Ворзель, вул. Пролетарська, 36, головний лікар – Віктор Миколайович, тел.: 067-268-07-90 (літо-осінь).

Бланки заяв на оздоровлення та матеріальну допомогу

Останнє оновлення на П'ятниця, 21 червня 2019, 09:00  

Анонси подій

Підтримай Українську армію!
Зателефонуй або надішли смс на номер: 565, один дзвінок або СМС - 5 грн. - єдиний номер для всіх мобільних операторів.

Телефони “гарячих ліній” за якими громадяни можуть надавати інформацію про можливі загрози та факти порушень їх прав і свобод:
Макарівська райдержадміністрація: (04578) 5-14-44, Макарівське ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області: (04578) 5-24-70, 5-12-70, 102; Народна самооборона Макарівського району: 068-838-81-98.

"Гаряча лінія"
При Макарівській районній державній адміністрації цілодобово діє «гаряча лінія» за телефоном: 5-14-44, що дає можливість громадянам України (в тому числі з АР Крим та східних областей країни) оперативно отримувати достовірну інформацію, відповіді на поставлені запитання.

"Телефон довіри"

При Макарівській районній державній адміністрації діє «телефон довіри» за телефоном: 5-35-55, з метою оперативного реагування на повідомлення громадян, невідкладного вжиття заходів до припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян.

Телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення Макарівської районної державної адміністрації: 5-25-86

Щосуботи, на центральних ринках смт Макарів та с. Бишів проходитимуть ярмаркові заходи. Запрошуються всі бажаючі.