ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради

e-mail Друк PDF

Конкурс на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради проводиться відповідно до розпорядження виконуючої обов'язки голови Макарівської районної державної адміністрації від 12.11.2019 № 294 «Про проведення конкурсу та оголошення формування конкурсної комісії районної державної адміністрації з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради» та розпорядження Макарівської районної державної адміністрації від 27.11.2019 №311 «Про конкурсну комісію районної державної адміністрації для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради.

Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження:
Повне найменування Підприємства - Комунальне некомерційне підприємство «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради.
Скорочене найменування Підприємства: КНП «Макарівська ЦРЛ» МРР.
Місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, буд. № 62-А, смт Макарів, Макарівський район, Київська область, Україна, 08001.

Основні напрями діяльності Підприємства:

 • медична практика;
 • створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • направлення пацієнтів, у разі потреби, до інших закладів охорони здоров’я для надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації у порядку, встановленому законодавством України;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування; проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • проведення профілактичних оглядів;
 • організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;
 • впровадження інших видів медичної, консультативної, лікувальної та профілактичної діяльності, в тому числі надання платних медичних послуг відповідно до законодавства;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України.

Кошторисні призначення підприємства на IV квартал 2019 року складають:

 • асигнування з бюджету 8463,9 тис.грн.;
 • кошти від господарської діяльності надання платних послуг та оперативної оренди майна 707,8тис.грн.

Статут Комунального некомерційного підприємства «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради (файл електронна версія див. нижче).

Структура Підприємства:

 • адміністративно-господарський підрозділ,
 • поліклінічне відділення;
 • акушер-гінекологічне відділення;
 • інфекційне відділення;
 • хірургічне відділення;
 • терапевтичне відділення;
 • дитяче відділення;
 • клініко-діагностична лабораторія;
 • рентгенологічне відділення;
 • приймальне відділення;
 • відділення переливання крові;
 • допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи.

Прийом документів для участі у конкурсі
Здійснюватиметься з 28.11.2019 до 17 години 11.12.2019 у Макарівській районній державній адміністрації, за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30, каб. № 10; тел.: (04578) 5-13-08;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Перелік документів, що подаються для участі у конкурсі (подаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк):
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

 • Повна вища освіта за напрямком (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина»;
 • Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я»;
 • Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
 • Наявність сертифіката лікаря – спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
 • Стаж роботи за фахом не менше 5 років.
 • Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів).
 • Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов'язки.
 • Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу та істотні умови контракту:
визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я» та спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», Порядком укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та Типовою формою контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

 • неподання ним необхідних документів;
 • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
 • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Дата та місце проведення конкурсу:
Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 13 грудня 2019 року 0 14-00 годині.

Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради відбудеться 16 грудня 2019 року о 14-00 годині.

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Макарівської районної державної адміністрації за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30, в залі засідань, другий поверх, о 14-00 год.18 грудня 2019 року.

...Додатки до оголошення (Статут КНП Макарівська ЦРЛ МРР, заяви, згода, попередження).

Останнє оновлення на Середа, 27 листопада 2019, 16:50  

Анонси подій

Підтримай Українську армію!
Зателефонуй або надішли смс на номер: 565, один дзвінок або СМС - 5 грн. - єдиний номер для всіх мобільних операторів.

Телефони “гарячих ліній” за якими громадяни можуть надавати інформацію про можливі загрози та факти порушень їх прав і свобод:
Макарівська райдержадміністрація: (04578) 5-14-44, Макарівське ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області: (04578) 5-24-70, 5-12-70, 102; Народна самооборона Макарівського району: 068-838-81-98.

"Гаряча лінія"
При Макарівській районній державній адміністрації цілодобово діє «гаряча лінія» за телефоном: 5-14-44, що дає можливість громадянам України (в тому числі з АР Крим та східних областей країни) оперативно отримувати достовірну інформацію, відповіді на поставлені запитання.

"Телефон довіри"

При Макарівській районній державній адміністрації діє «телефон довіри» за телефоном: 5-35-55, з метою оперативного реагування на повідомлення громадян, невідкладного вжиття заходів до припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян.

Телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення Макарівської районної державної адміністрації: 5-25-86

Щосуботи, на центральних ринках смт Макарів та с. Бишів проходитимуть ярмаркові заходи. Запрошуються всі бажаючі.