Порядок організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Макарівської районної державної адміністрації

Четвер, 21 листопада 2013, 12:01
Друк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Макарівської районної державної адміністрації
від 20 листопада 2013 року №646

Порядок організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Макарівської районної державної адміністрації

1. Порядок організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Макарівської районної державної адміністрації (далі - Порядок) регламентує питання організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Макарівської районної державної адміністрації (далі – особисті виїзні прийоми).
2. Особисті виїзні прийоми громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови Макарівської райдержадміністрації здійснюються в приміщеннях сільських та селищних рад району.
3. Особисті виїзні прийоми проводяться у дні та години, визначені графіком проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, який затверджується головою Макарівської райдержадміністрації щорічно.
4. Організація особистих виїзних прийомів забезпечується сектором роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації спільно з головами сільських та селищних рад району, на території яких здійснюються особисті виїзні прийоми.
5. Інформація про проведення особистих виїзних прийомів розміщується на веб-сайті Макарівської районної державної адміністрації та у місцевих засобах масової інформації.
6. Оприлюднення інформації про дату та час особистих виїзних прийомів, а також попередній запис громадян на особисті виїзні прийоми проводиться працівниками сільських та селищних рад району, на території яких здійснюються особисті виїзні прийоми.
7. Особисті виїзні прийоми здійснюються за попереднім записом та з питань, які не можуть бути вирішені посадовими особами сільських та селищних рад району, на території яких здійснюються особисті виїзні прийоми.
8. Під час особистих виїзних прийомів громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.
У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистих виїзних прийомів не допускається.
9. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення питань, порушених громадянами під час особистих виїзних прийомів, залучаються посадові особи структурних підрозділів райдержадміністрації.
11. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Макарівської районної державної адміністрації, відповідальний за організацію особистого виїзного прийому працівник пояснює громадянину, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися для вирішення його питання, надаючи в цьому, по можливості, допомогу (вказує адресу, номер телефону тощо).
12. Звернення громадян на особистих виїзних прийомах реєструються та розглядаються відповідно до Інструкції з організації роботи щодо розгляду звернень громадян в апараті, управліннях та інших структурних підрозділах Макарівської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Макарівської районної державної адміністрації від 10 листопада 2006 року №1144.
13. Під час проведення особистих виїзних прийомів ведеться реєстраційно-контрольна картка особистого виїзного прийому, яка разом з оригіналом звернення громадянина (якщо таке наявне) не пізніше наступного дня передається до сектору роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.
14. Реєстраційно-контрольні картки особистих виїзних прийомів працівники сектору роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації передають виконавцям відповідно до доручень (резолюцій), наданих під час особистих виїзних прийомів.
15. Сектор роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації забезпечує:
- проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;
- своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий виїзний прийом, про перенесення часу чи дня прийому керівництвом облдержадміністрації в разі їх відсутності у визначений графіком прийому день.
16. Контроль за розглядом звернень громадян, які надійшли під час особистих виїзних прийомів, здійснюється сектором роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.
17. Працівники сектору роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації щоквартально проводять аналіз розгляду звернень громадян, отриманих під час проведення особистих виїзних прийомів, та подають його керівництву райдержадміністрації.
18. Загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує розміщення на веб-сайті райдержадміністрації графіків проведення особистих виїзних прийомів, сектор роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації забезпечує розміщення в місцевих ЗМІ графіків проведення особистих виїзних прийомів громадян.

Керівник апарату адміністрації                                                                О.В. Фока

Останнє оновлення на Четвер, 21 листопада 2013, 12:05