Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Макарівській районній державній адміністрації

Четвер, 21 листопада 2013, 11:58
Друк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Макарівської районної
державної адміністрації
від 20 листопада 2013 року №646

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Макарівській районній державній адміністрації

1. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Макарівській районній державній адміністрації (далі - Порядок) визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Макарівській районній державній адміністрації (далі - особистий прийом).
2. Особистий прийом головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату Макарівської районної державної адміністрації здійснюється у приймальні громадян Макарівської райдержадміністрації та (або) в кабінетах керівництва адміністрації за попереднім записом у дні та години, визначені графіком проведення особистого прийому громадян керівництвом Макарівської райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.
3. Особистий прийом у дні, не визначені графіком проведення особистого прийому, крім суботи, неділі та святкових днів, проводиться сектором роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації без попереднього запису: в понеділок - четвер з 09-00 до 13-00 години та з 14-00 до 16-00 години, у п'ятницю і передсвяткові дні – з 09-00 до 15-00 за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, кабінет 22, телефон: 5-35-55.
4. Сектор роботи зі зверненнями громадян та відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації забезпечують створення необхідних організаційних і матеріально-технічних умов для проведення особистого прийому у приймальні громадян Макарівської райдержадміністрації: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, кабінет 22.
5. Вхід громадян до приймальні громадян райдержадміністрації вільний.
6. Інформація про графік проведення особистого прийому публікується у засобах масової інформації та розміщується на веб-сайті райдержадміністрації, у приміщенні райдержадміністрації в доступному для вільного огляду місці.
7. Запис громадян на особистий прийом проводиться відповідальним працівником сектору роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації; у разі, коли порушене громадянином питання залишилося невирішеним по суті, то після особистого прийому дане питання розглядається посадовою особою структурного підрозділу райдержадміністрації відповідно до компетенції.
Попередній запис на особистий прийом здійснюється сектором роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, кабінет 22, телефон: 5-35-55.
8. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовується прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання пропозиції (зауваження), заяви чи скарги, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).
9. Сектор роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації складає списки громадян, які виявили бажання бути присутніми на особистому прийомі, оформляє реєстраційно-контрольні картки особистого прийому, добірку матеріалів, якщо заявники з цього питання зверталися в райдержадміністрацію раніше, а також іншу довідкову інформацію, пропозиції щодо шляхів вирішення порушених питань.
Напередодні особистого прийому список громадян, які виявили бажання бути на ньому присутніми, подається посадовій особі райдержадміністрації, яка здійснюватиме особистий прийом.
10. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.
У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
11. У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні
матеріали порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.
12. Посадова особа, яка здійснює прийом, під час особистого прийому розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.
13. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань, посадова особа, яка здійснює особистий прийом, може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління райдержадміністрації, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.
14. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не належать до компетенції райдержадміністрації, в строк не більше п'яти днів з дня реєстрації воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.
15. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час проведення особистого прийому, передаються до сектору роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації для реєстрації відповідно до Інструкції з організації роботи щодо розгляду звернень громадян в апараті, управліннях та інших структурних підрозділах Макарівської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Макарівської районної державної адміністрації від 10 листопада 2006 року №1144.
16. Облік громадян, яких особисто приймає керівництво райдержадміністрації, та контроль за дотриманням строків розгляду їх звернень, здійснює сектор роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.
17. Сектор роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації забезпечує:
- проведення першочергового особистого прийому жінок, яким
присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу,
Героїв України;
- своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про перенесення часу чи дня прийому керівництвом райдержадміністрації в разі їх відсутності у визначений графіком прийому день;
- здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, що надійшли під час проведення особистого прийому, щокварталу інформує про це керівництво райдержадміністрації.
18. Загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує розміщення на веб-сайті райдержадміністрації графіку проведення особистого прийому громадян, сектор роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації забезпечує розміщення в місцевих ЗМІ графіку проведення особистого прийом громадян.

Керівник апарату адміністрації                                                              О.В. Фока

Останнє оновлення на Четвер, 21 листопада 2013, 12:01