Порядок роботи прямих телефонних ліній в Макарівській районній державній адміністрації

Вівторок, 19 листопада 2013, 14:38
Друк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови Макарівської районної
державної адміністрації
від 18 листопада 2013 року №617

Порядок роботи прямих телефонних ліній в Макарівській районній державній адміністрації

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації“, „Про звернення громадян“, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“ з метою підвищення ефективності роботи райдержадміністрації зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.
2. Прямі телефонні лінії працюють у структурних підрозділах райдержадміністрації за службовими телефонами посадових осіб, які здійснюють прямий телефонний зв’язок відповідно до затвердженого графіку.
3. Графіки роботи прямих телефонних ліній готуються сектором роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, узгоджуються з керівництвом райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та затверджуються головою Макарівської райдержадміністрації.
Оприлюднення графіків їх роботи здійснюється через веб-сайт райдержадміністрації та місцеві ЗМІ.
4. Організацію роботи прямих телефонних ліній забезпечує сектор роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.
5. У роботі прямих телефонних ліній відповідно до затверджених графіків беруть участь керівництво райдержадміністрації та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації або уповноважені ними особи.
6. Під час проведення прямих телефонних ліній можуть бути присутні представники засобів масової інформації відповідно до статті 26 Закону України „Про інформацію“.
7. Пiд час телефонного спілкування з’ясовуються вiдомостi про особу (прізвище, ім’я та по батькові, домашня адреса, телефон, місце роботи). Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.
8. Питання, з якими звертається громадянин, за можливості вирішуються під час телефонної розмови.
9. Звернення громадян, що потребують детальнішого вивчення, розглядаються у порядку, встановленому для розгляду письмових звернень, відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”.
Строк розгляду звернень громадян не повинен перевищувати строків, які визначені чинним законодавством.
10. Анонімні звернення громадян не розглядаються.
11. Пiд час проведення прямих телефонних лiнiй звернення громадян реєструються відповідно до вимог Інструкції з організації роботи щодо розгляду звернень громадян в апараті, управліннях та інших структурних підрозділах Макарівської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Макарівської районної державної адміністрації від 10 листопада 2006 року №1144.
12. У разі звернення громадянина з питань, що не належать до компетенції райдержадміністрації, йому пропонується звернутися за належністю до іншого органу державної влади або направити письмовий запит до райдержадміністрації для подальшої його передачі на розгляд до вiдповiдного органу державної влади.
13. Оприлюднення інформації щодо роботи прямих телефонних ліній через засоби масової інформації забезпечують сектор роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації та сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями, засобами масової інформації та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

Останнє оновлення на Вівторок, 19 листопада 2013, 16:40