Правова допомога

 

Макарівське бюро правової допомоги

08000  смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 26
Телефон: (04578) 6-01-90

 

в.о. директора Бенедіктов Тарас Олександрович
головний спеціаліст Живага Олена Сергіївна
Як звернутися до Європейського суду з прав людини: основні правила та порядок

e-mail Друк PDF

Європейський суд з прав людини – це міжнародний суд, який може розглядати тільки заяви від осіб, організацій та підприємств, які стверджують, що їхні права, гарантовані «Європейською конвенцією з прав людини», були порушені.
23 лютого 2006 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про виконання та застосування практики Європейського суду з прав людини». Згідно з ним, при розгляді справ судами України, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) та практика Європейського суду з прав людини (далі – Суд) повинні використовуватися як джерела права. Зазначене положення спрямоване на реалізацію вищевказаної конституційної норми і норм Закону України «Про міжнародні договори та угоди».

Останнє оновлення на Вівторок, 30 січня 2018, 16:35 Детальніше...
 

Звільнення: «за власним бажанням» чи «за угодою сторін»?

e-mail Друк PDF

У житті кожної людини можуть виникнути обставини, через які потрібно звільнитися з роботи. Однак не всі знають, як це зробити правильно і максимально вигідно для себе. Універсальних порад з цього приводу, звісно, немає, адже все залежить від конкретної життєвої ситуації та ваших відносин з роботодавцем. У сфері трудового права України питання звільнення є досить актуальним, тож давайте розглянемо, які варіанти звільнення існують, які мають переваги і який краще обрати.
У чинному Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП) підстави для звільнення (припинення трудового договору) перераховані у ст. 36. Загалом їх є 9, але до найбільш типових належать наступні (п.1 та п.4 ч.1 ст.36 КЗпП):
- угода сторін;
- ініціатива працівника;
- ініціатива роботодавця.
В Україні склалась така практика, що якщо працівник вирішив звільнитись, то він пише заяву «за власним бажанням», відпрацьовує 2 тижні і тоді прощається. Але насправді цілком розумною альтернативою за умови конструктивного діалогу з роботодавцем є звільнення за угодою сторін.
Звільнення з ініціативи працівника
Якщо Ви працюєте не за строковим контрактом, тобто Ваш з роботодавцем трудовий договір був укладений на невизначений строк, то маєте можливість звільнитись на підставі статті 38 КЗпП. Для цього потрібно попередити роботодавця письмово за два тижні, тобто подати заяву про звільнення за 14 днів до бажаної дати розриву трудових відносин. Хоча є виключення, які дають право «дострокового» звільнення:
- переїзд на нове місце проживання;
- переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
- вступ до навчального закладу;
- неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
- вагітність;
- догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом;
- догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи;
- вихід на пенсію;
- прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.
Якщо ж після спливу відведених 2 тижнів Ви не залишили роботи і не вимагаєте розірвання трудового договору, то вважається, що Ви передумали. В такому випадку власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити Вас за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на Ваше місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
У чому переваги звільнення за угодою сторін?
На сьогодні звільнення за ініціативою робітника – найбільш «популярна» підстава припинення трудових відносин. Звільнення за угодою сторін менш поширене, мабуть, з причин незнання особливостей та можливостей, які надає звільнення за угодою сторін як працівникам, так і більшості роботодавців.
Звільнення за угодою сторін визнається універсальним способом припинення договору, що має нейтральний характер і є альтернативою звільнення з ініціативи роботодавця чи працівника. Дійсні причини припинення трудового договору спонукають сторони досягти домовленості щодо припинення трудового договору саме за угодою сторін.
Можна виділити основні відмінності розірванням трудового договору за власним бажанням та за угодою сторін:
Ініціатива та строк відпрацювання:
Ст. 38 КЗпП передбачає, що при звільненні за ініціативою працівника умовою розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, є письмове попередження роботодавця за два тижні до запланованої дати звільнення.
У разі звільнення за угодою сторін законодавство не містить вищевказаних обмежень щодо строку повідомлення. Таким чином, за п. 1 ст. 36 КЗпП безстроковий трудовий договір може бути припинено у будь-який строк, стосовно якого досягли домовленості працівник та роботодавець. Такий строк може бути як меншим, так і перевищувати встановлений для звільнення за власним бажанням двотижневий період.
Можливість передумати.
Відповідно до ст. 38 КЗпП, якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення за власним бажанням не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім окремих випадків.
При досягненні домовленості про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це роботодавця і працівника. Тобто якщо роботодавець і працівник домовились про певну дату припинення трудового договору, працівник не має права відкликати свою заяву про звільнення.
Отримання допомоги по безробіттю
Це мабуть найважливіший для працівників момент, про який більшість тих, хто звільняється, навіть не підозрюють. Особливо важливий він для тих працівників, які звільняються не «в іншу компанію», а «на вулицю», тобто ще не підшукали собі іншого роботодавця на момент звільнення.
З звільнення працівника за власним бажанням (окрім звільнення за ч.3 ст. 38 КЗпП, порушення роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору) не дає права в перші 3 місяці з моменту реєстрації у центрі зайнятості отримувати допомогу по безробіттю.(ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533)
Звільнення працівника за угодою сторін дає йому право отримувати у центрі зайнятості за місцем проживання допомогу по безробіттю, починаючи вже з 8-го дня після звільнення (ст. 22 Закону).
При звільнені за угодою сторін можуть «виграти» як роботодавці, так і працівники. Це може бути просто знахідкою в деяких ситуаціях.
Наприклад, при звільненні у випадку порушення працівником трудової дисципліни або при невідповідності працівника займаній посаді. Для працівника запис у трудовій книжці про звільнення за угодою сторін в цій ситуації є найбільш вигідним, а роботодавець більш захищений від оскарження працівником його звільнення. При закритті підприємств дуже важко(практично неможливо) звільнити за ініціативою роботодавця осіб пільгових категорій, наприклад, жінок з дітьми. І тут в нагоді може стати звільнення за угодою сторін.

 

Про порядок надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей!

e-mail Друк PDF

Право на відпочинок всім працівникам гарантують стаття 45 Конституції України, КЗпП України, Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР та інші нормативно-правові акти.
Статтею 19 Закону України "Про відпустки" (далі - Закон) передбачено, що жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи A I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи A I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи A I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Право на додаткову соціальну відпустку залежить як від підстав, так і від віку дитини. Вищезазначеною статтею визначено вік дітей тільки для такої категорії, як "жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років". Вік дитини-інваліда, усиновленої дитини, дитини під опікою, дитини одинокої матері (батька) цим законом не встановлено, тому слід керуватися загальними нормами законодавства.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства" дитина - це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. Статтею 34 Цивільного кодексу України передбачено, що повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).
Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини (ст. 35 Цивільного кодексу України).
Отже, враховуючи вищезазначене, у наведеному у листі випадку одинока мати, донька якої у віці до 18 років народила дитину, не має права на соціальну додаткову відпустку за підставою "одинока мати", оскільки її донька, для догляду якої вона отримувала соціальну додаткову відпустку за підставою "одинока мати", набула повної цивільної дієздатності у зв’язку з народженням нею дитини.
Додаткова відпустка, передбачена статтею 19 Закону, не належить до виду щорічних відпусток і надається у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини.
Слід зазначити, що така відпустка є оплачуваною і надається певній категорії осіб, зокрема, одиноким матерям і батькам, опікунам, жінкам, які виховують дітей-інвалідів або усиновили дитину тощо, з метою належного поєднання їх трудової діяльності з виконанням сімейних обов'язків.
Така відпустка надається в обов'язковому порядку за бажанням працівника.
Законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей. Тому, якщо працівник з якихось причин не скористався цим правом і не використав цю відпустку за минулий рік або ж за кілька попередніх років, то він має право використати цю відпустку, а у разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена компенсація за всі не використані дні відпустки, згідно із статтею 24 Закону.
Тобто, відповідно до норм чинного законодавства жінка, яка не скористалась соціальною додатковою відпусткою протягом чотирьох років, має право її використати, а у разі невикористання при звільненні має бути виплачена грошова компенсація (стаття 24 Закону).
Право на невикористану соціальну додаткову відпустку має жінка, дитина якої померла у році, в якому така жінка мала право на зазначену відпустку. Частиною шостою статті 20 Закону передбачено, що додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 зазначеного Закону, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
Пунктом першим частини другої статті 11 Закону передбачено, що відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.
Тобто соціальна додаткова відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку, яка збіглася з використанням такої відпустки.
Як випливає із норми статті 19 Закону, для отримання такої відпустки жінці недостатньо мати двох дітей віком до 15 років чи бути одинокою матір'ю тощо, вона ще повинна працювати (виконувати свої трудові обов'язки).
Оскільки відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку та додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19 Закону), належать до виду соціальних відпусток, встановлених статтею 4 Закону, жінка, перебуваючи у соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (на підставі медичного висновку до досягнення шестирічного віку), не має права на соціальну відпустку, передбачену статтею 19 Закону України "Про відпустки".

 

Яка відповідальність встановлена за самостійне захоплення земельної ділянки?

e-mail Друк PDF

Самовільне зайняття земельної ділянки є адміністративним правопорушенням, передбаченим статтею 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його вчинення тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також, статтею 197-1 Кримінального кодексу України встановлена кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику. За вчинення такого злочину встановлене кримінальне покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних або арешту на строк до шести місяців.
Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.
У разі ж самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, кримінальне покарання встановлюється у вигляді штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, а у разі, якщо таке будівництво здійснено на земельній ділянці особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель - позбавлення волі на строк від одного до трьох років.
Крім того, власник або користувач земельної ділянки вправі звернутись до суду із позовом про стягнення із особи, яка неправомірно використовує земельну ділянку завданих цим збитків, а також, у разі, якщо суд визнає це обґрунтованим, і моральної шкоди.
Що необхідно зробити громадянину у разі, коли він виявив, що його земельна ділянка зайнята сторонньою особою.
У разі, якщо Ви виявили, що Ваша земельна ділянка без Вашого дозволу використовується сторонньою особою, необхідно звернутись до Державної інспекції сільського господарства України. Інспектор вказаної інспекції має провести обстеження земельної ділянки, скласти акт обстеження земельної ділянки, визначити розмір шкоди, завданої її самовільним зайняттям та здійснити заходи із притягнення порушника до адміністративної відповідальності.
Крім того, Ви вправі звернутись до суду із позовом про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.
При виявленні ознак злочину, передбаченого статтею 197-1 Кримінального кодексу України, необхідно звернутись до органів внутрішніх справ.

 

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА: КОРОТКО ПРО НОВАЦІЇ

e-mail Друк PDF

3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект про пенсійну реформу  №6614. Коротко про те, що він передбачає.

Осучаснення та підвищення розміру пенсій
Осучаснення відбуватиметься шляхом застосування єдиного показника середньої зарплати при розрахунку пенсій. У 2017 році цей показник - 3 764,4 грн. Раніше близько половини українських пенсіонерів отримували пенсії, що обчислювалися на базі середньої зарплатні за 2007 рік. Виплати зростуть й через загальне підвищення мінімальної пенсії. Мінімальна пенсія буде 1 452 грн - це на 140 грн більше, ніж зараз (1 312 грн).
До 200 грн пенсія підвищиться для 1,3 млн пенсіонерів, з 200-500 грн – для 1,2 млн пенсіонерів, понад 1000 грн збільшення отримає 1,1 млн пенсіонерів.

Скасовується обмеження виплати пенсій для пенсіонерів, які працюють
Пенсіонер, який заробив собі пенсію, з 1 жовтня 2017 буде отримувати її в повному обсязі. Відміняється зменшення розміру пенсії жінкам, що скористались правом дострокового виходу на пенсію по досягненню 55 років. З 1 жовтня скасовується оподаткування пенсії працюючих пенсіонерів у розмірі 15%.

Стаж
Пенсійний стаж, потрібний для виходу на пенсію, за 10 років зросте до 35 років. Зміни будуть поступовими, і показника у 35 років мають досягти у 2028 році.
У 2018 році для виходу на пенсію у 60 років треба мати страховий стаж у 25 років (раніше - 15 років).
Якщо стаж є меншим 25, але більшим 15 років, вийти на пенсію можна буде у 63 роки.
Якщо стаж становить від 15 до 16 років - вихід на пенсію посувається до 65 років.
Ті, в кого немає страхового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію від 65 років. Додатковий страховий стаж, але не більше 5 років, можна буде купити. Рік стажу коштуватиме 16, 8 тис. грн, а два роки - 25, 3 тис. грн.
Коефіцієнт
Зменшується величина оцінки одного року страхового стажу. Якщо раніше коефіцієнт був 1, 35%, то нині - 1%.
Формула розрахунку пенсії
Відповідно до закону, розмір пенсії громадянина вираховуватиметься за наступною формулою: Сз × Ікз × Кс.
Де:
Сз - розмір середньої заробітної плати в Україні за три роки перед зверненням за призначенням пенсії;
Ікз - індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення зарплати людини до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески);
Кс - коефіцієнт страхового стажу, який визначається як множник тривалості років стажу роботи людини на величину оцінки одного року страхового стажу.

Запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування
Ті, кому на 1 січня 2019 року залишатиметься менше 10 років до виходу на пенсію, можуть відмовитися від внесення платежів до накопичувальної системи.

Скасування спеціальних умов виходу на пенсію для окремих категорій працівників
Державні службовці, судді, прокурори, науковці, працівники освіти на інші категорії працівників, які отримували "спеціальні" пенсії та мали окремі умови виходу на пенсію за 15 різними окремими законами, втрачають право виходу на пенсію "за вислугою років", а пенсії для них нараховуватимуться за загальними правилами,
Окремі умови виходу на пенсію матимуть лише військовослужбовці, для яких, згідно із рішенням парламенту, до 1 листопада уряд має розробити спеціальний законопроект,
За півроку уряд також має розробити законопроект про запровадження професійної пенсійної системи, у якому буде передбачено умови виходу на пенсію для працівників шкідливих виробництв,
Парламент також зобов'язав уряд впродовж півроку провести аудит Пенсійного фонду та забезпечити створення єдиного реєстру тих, хто отримує соціальні виплати.

Зберігається право на достроковий вихід на пенсію
Для матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); артистів (за наявності вислуги від 20 до 35 років); журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій; «чорнобильців» (із зниженням пенсійного віку).

Запровадження індексації пенсій, розмір ЄСВ
У 2019-2020 роках індексація здійснюватиметься за окремими рішеннями парламенту. З 2021 року відбуватиметься автоматична індексація, розрахована на 50% залежно від інфляції за попередній рік, і на 50% - залежно від зростання середньої зарплати за попередні 3 роки.
Також передбачено збільшення максимальної суми єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 15 мінімальних зарплат (наразі 48 тисяч грн.)

 

Допомога на оздоровлення

e-mail Друк PDF

Кому надається цей вид допомоги ?
Для окремих категорій працівників надання матеріальної допомоги на оздоровлення є обов’язковим. До них належать, зокрема:
• державні службовці;
• посадові особи місцевого самоврядування;
• педагогічні та науково-педагогічні працівники;
• педагогічні працівники закладів сфери культури;
• працівники музеїв і бібліотек;
• медичні працівники;
• працівники протитуберкульозних закладів.
Для не бюджетних організацій та підприємств законодавством надання матеріальної допомоги на оздоровлення не передбачено, але відповідні питання можуть бути визначені в колективному договорі.
Які умови отримання допомоги на оздоровлення?
Головною умовою гарантованої виплати допомоги на оздоровлення є факт надання працівникові щорічної відпустки (або її частини). Так, для державних службовців обов’язково допомогу на оздоровлення надають до щорічної основної відпустки. У разі виходу працівника, скажімо, в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку допомога на оздоровлення не надається.
Рішення про надання щорічної відпустки і про надання матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця.
Водночас для тих працівників бюджетної сфери, яким допомогу на оздоровлення виплачують за рішенням керівника та лише за наявності економії фонду оплати праці, її можуть надати у будь-який період за заявою працівника. Адже законодавство, яке дозволяє надання матеріальної допомоги на оздоровлення, не прив’язує її виплату до факту надання щорічної відпустки.
Чи виплачується ця допомога працівникам-сумісникам ?
Надання матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам, які працюють на умовах сумісництва, на законодавчому рівні не врегульоване.
Але, на думку Мінсоцполітики, матеріальну допомогу сумісникам надають на загальних підставах, якщо інше не передбачено окремими нормативними актами.
Розмір допомоги
Розмір допомоги залежить від категорії працівників, яким надають цю допомогу. Так, для педагогічних і науково-педагогічних працівників виплата допомоги на оздоровлення відбувається у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати).
Так само і для медичних та фармацевтичних працівників надання допомоги на оздоровлення виплачується її у розмірі посадового окладу під час надання щорічної основної відпустки.
Водночас, якщо йдеться про держслужбовців, то з травня 2016 року ця допомога виплачується у розмірі середньомісячної заробітної плат, яка обчислюється за два останні місяці перед місяцем надання відпустки.

 

Як оформити податкову відпустку?

e-mail Друк PDF

Підприємці можуть отримати податкову відпустку. І не тільки у зв'язку з хворобою. Отже, прошу звернути увагу на нюанси. Підприємці першої та другої груп можуть звільнитися від сплати єдиного податку один раз під час одного календарного року:
♦ на 30 календарних днів відпустки;
♦ на 30 та більше днів під час хвороби, підтвердженої листком непрацездатності.
Однак Податковий кодекс України не передбачає надання податкової відпустки для:
♦ підприємців I і II групи єдиного податку, які мають найманих працівників;
♦ підприємців III групи.
Порядок оформлення відпустки для фізичної особи-підприємця. Підприємець має подати в орган Державної фіскальної служби за місцем реєстрації ФОП заяву в довільній формі. В ній треба вказати період відпустки. Зауважимо, що вказати слід повний календарний місяць, під час якого підприємець не сплачуватиме єдиний податок.
Строк для подання заяви на відпустку Податковий кодекс не встановлює. Однак ми рекомендуємо подавати її до фактичного початку відпустки. Щодо відпустки через хворобу - заяву доведеться нести після, бо лікарняний листок видають після одужання.

 


Сторінка 5 з 14

Анонси подій

Підтримай Українську армію!
Зателефонуй або надішли смс на номер: 565, один дзвінок або СМС - 5 грн. - єдиний номер для всіх мобільних операторів.

Телефони “гарячих ліній” за якими громадяни можуть надавати інформацію про можливі загрози та факти порушень їх прав і свобод:
Макарівська райдержадміністрація: (04578) 5-14-44, Макарівське ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області: (04578) 5-24-70, 5-12-70, 102; Народна самооборона Макарівського району: 068-838-81-98.

"Гаряча лінія"
При Макарівській районній державній адміністрації цілодобово діє «гаряча лінія» за телефоном: 5-14-44, що дає можливість громадянам України (в тому числі з АР Крим та східних областей країни) оперативно отримувати достовірну інформацію, відповіді на поставлені запитання.

"Телефон довіри"

При Макарівській районній державній адміністрації діє «телефон довіри» за телефоном: 5-35-55, з метою оперативного реагування на повідомлення громадян, невідкладного вжиття заходів до припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян.

Телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення Макарівської районної державної адміністрації: 5-25-86

Центр надання адміністративних послуг при Макарівській районній державній адміністрації здійснює прийом суб’єктів звернення у понеділок, середу, п'ятницю, суботу з 8.30 до 15.30, у вівторок та четвер з 13.00 до 20.00, вихідний день: неділя.

Щосуботи, на центральних ринках смт Макарів та с. Бишів проходитимуть ярмаркові заходи. Запрошуються всі бажаючі.