Перелік послуг

e-mail Друк PDF

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28 березня 2016 року                                                                             № 161
Зареєстровано в Макарівському районному управлінні юстиції 18 квітня 2016 року за № 1/142

Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністратив них послуг при Макарівській- районній державній адміністрації

Відповідно до статті 8 та частини 6 і 7 статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”, Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”, з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг та поліпшення їх якості в районі, створення зручних умов для громадян і суб’єктів господарської діяльності при отриманні адміністративних послуг, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади:
1. Визначити Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Макарівській районній державній адміністрації у новій редакції (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 розпорядження тимчасово виконуючого обов’язки голови Макарівської районної державної адміністрації від 01.12.2014 № 606 “Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Макарівській районній державній адміністрації”, зареєстрованого в Макарівському районному управлінні юстиції 19.12.2014 за № 5/41.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня опублікування
4. Керівнику апарату адміністрації Фоці О.В. забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                                                    Т. М. Семенова

Додаток
до розпорядження голови
Макарівської районної
державної адміністрації
28.03.2016 № 161

Перелік
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних
послуг при Макарівській районній державній адміністрації.

№ з/п Назва адміністративної послуги

Державна реєстраційна служба Макарівського районного управління юстиції *
1 Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
2 Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
3 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
4 Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття
5 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
6 Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них
7 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення
8 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням
9 Державна реєстрація:
права власності на нерухоме майно
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)
10 Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
11 Реєстрація громадського об’єднання
12 Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання
13 Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту
14 Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання
15 Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання
16 Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення
17 Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання
18 Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження
19 Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження
20 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження
21 Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника
22 Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)
23 Оформлення та видача проїзного документа дитини
24 Оформлення та видача паспорта громадянина України
25 Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого
26 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
27 Реєстрація місця проживання особи
28 Зняття з реєстрації місця проживання особи
29 Реєстрація місця перебування особи
30 Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи
31 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
32 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
33 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
34 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
35 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
36 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
37 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
38 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
39 Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
40 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
41 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
42 Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників
43 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
44 Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
45 Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів
46 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
47 Видача паспорта прив’язки тимчасових споруд

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності*:
48 Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин
49 Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів):
з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
50 Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків
51 Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі
52 Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності
53 Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності
54 Видача рішення про продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (для фізичних осіб)
55 Видача рішення про надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).
56 Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)
57 Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування (лісорубний квиток)

*Надання адміністративних послуг здійснюється безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг за адресою їх місцезнаходження, до прийняття відповідних змін у законодавстві.

Останнє оновлення на Четвер, 23 березня 2017, 15:49  

Анонси подій

Підтримай Українську армію!
Зателефонуй або надішли смс на номер: 565, один дзвінок або СМС - 5 грн. - єдиний номер для всіх мобільних операторів.

Телефони “гарячих ліній” за якими громадяни можуть надавати інформацію про можливі загрози та факти порушень їх прав і свобод:
Макарівська райдержадміністрація: (04578) 5-14-44, Макарівське ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області: (04578) 5-24-70, 5-12-70, 102; Народна самооборона Макарівського району: 068-838-81-98.

"Гаряча лінія"
При Макарівській районній державній адміністрації цілодобово діє «гаряча лінія» за телефоном: 5-14-44, що дає можливість громадянам України (в тому числі з АР Крим та східних областей країни) оперативно отримувати достовірну інформацію, відповіді на поставлені запитання.

"Телефон довіри"

При Макарівській районній державній адміністрації діє «телефон довіри» за телефоном: 5-35-55, з метою оперативного реагування на повідомлення громадян, невідкладного вжиття заходів до припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян.

Телефон «гарячої лінії» управління соціального захисту населення Макарівської районної державної адміністрації: 5-25-86

Центр надання адміністративних послуг при Макарівській районній державній адміністрації здійснює прийом суб’єктів звернення у понеділок, середу, п'ятницю, суботу з 8.30 до 15.30, у вівторок та четвер з 13.00 до 20.00, вихідний день: неділя.

Щосуботи, на центральних ринках смт Макарів та с. Бишів проходитимуть ярмаркові заходи. Запрошуються всі бажаючі.